Bristol-Myers Squibb Co. (BMY)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 7 685 000 8 730 000 9 269 000 9 253 000 9 027 000 13 266 000 15 196 000 17 221 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 7 153 000 6 815 000 5 105 000 5 647 000 5 918 000 5 571 000 4 155 000 4 437 000
Należności w tys. USD 10 304 000 10 112 000 10 054 000 9 886 000 9 613 000 9 054 000 8 511 000 9 369 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 23 462 000 20 150 000 19 085 000 21 890 000 18 930 000 20 915 000 22 821 000 21 868 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,07 1,27 1,28 1,13 1,30 1,33 1,22 1,42

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($7 685 000K + $7 153 000K + $10 304 000K) ÷ $23 462 000K
= 1,07


Analiza porównawcza

2023/Q3