Bristol-Myers Squibb Co. (BMY)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 13 266 000 15 196 000 34 442 000 15 663 000 12 970 000 12 930 000 16 450 000 21 155 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 5 571 000 4 155 000 8 874 000 4 072 000 4 863 000 3 428 000 3 167 000 3 111 000
Należności w tys. USD 9 054 000 8 511 000 18 738 000 9 245 000 9 017 000 8 660 000 8 501 000 8 062 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 20 915 000 22 821 000 43 736 000 21 460 000 18 991 000 17 330 000 19 080 000 20 464 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,33 1,22 1,42 1,35 1,41 1,44 1,47 1,58

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($13 266 000K + $5 571 000K + $9 054 000K) ÷ $20 915 000K
= 1,33


Analiza porównawcza

2022/Q2