Bristol-Myers Squibb Co. (BMY)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 35 056 000 79 210 000 48 336 000 43 387 000 5 646 000
Aktywa razem w tys. USD 96 820 000 218 628 000 118 481 000 129 944 000 34 986 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,36 0,36 0,41 0,33 0,16

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $35 056 000K ÷ $96 820 000K
= 0,36


Analiza porównawcza

2022