Bristol-Myers Squibb Co. (BMY)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 92 770 000 42 518 000 26 145 000 22 561 000 20 776 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 19 880 000 11 773 000 8 078 000 6 547 000 6 066 000
Zysk ze sprzedaży brutto 72 890 000 30 745 000 18 067 000 16 014 000 14 710 000
Koszty badań i rozwoju 22 708 000 11 143 000 6 148 000 6 345 000 6 411 000
Koszty ogólnego zarządu 15 380 000 7 661 000 4 871 000 4 551 000 4 687 000
Zysk operacyjny 14 756 000 2 177 000 5 913 000 5 118 000 3 612 000
Koszty odsetek netto 2 668 000 1 420 000 656 000 183 000 196 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 16 196 000 -6 871 000 4 975 000 5 968 000 5 131 000
Podatek dochodowy 2 168 000 2 124 000 1 515 000 1 021 000 4 156 000
Udziały niekontrolujące 40 000 20 000 21 000 27 000 -32 000
Zysk (strata) netto 13 988 000 -9 015 000 3 439 000 4 920 000 1 007 000