Bristol-Myers Squibb Co. (BMY)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 31 770 000 27 273 000 33 262 000 30 192 000 29 354 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 22 262 000 21 890 000 21 868 000 19 080 000 18 304 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,43 1,25 1,52 1,58 1,60

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $31 770 000K ÷ $22 262 000K
= 1,43


Analiza porównawcza

2023