Bristol-Myers Squibb Co. (BMY)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 66 524 000 30 192 000 29 354 000 17 160 000 14 854 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 43 736 000 19 080 000 18 304 000 10 654 000 9 563 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,52 1,58 1,60 1,61 1,55

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $66 524 000K ÷ $43 736 000K
= 1,52


Analiza porównawcza

2021