Bristol-Myers Squibb Co. (BMY)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 19 880 000 11 773 000 8 078 000 6 547 000 6 066 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 5 898 000 2 713 000 2 445 000 1 892 000 2 248 000
Rotacja zobowiązań 3,37 4,34 3,30 3,46 2,70

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $19 880 000K ÷ $5 898 000K
= 3,37


Analiza porównawcza

2021