Bristol-Myers Squibb Co. (BMY)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 10 693 000 10 137 000 9 940 000 11 773 000 8 078 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 3 259 000 3 040 000 2 949 000 2 713 000 2 445 000
Rotacja zobowiązań 3,28 3,33 3,37 4,34 3,30

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $10 693 000K ÷ $3 259 000K
= 3,28


Analiza porównawcza

2023