Bristol-Myers Squibb Co. (BMY)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 12 280 000 9 253 000 17 221 000 16 450 000 15 393 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 5 852 000 5 647 000 4 437 000 3 167 000 1 983 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 22 262 000 21 890 000 21 868 000 19 080 000 18 304 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,81 0,68 0,99 1,03 0,95

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($12 280 000K + $5 852 000K) ÷ $22 262 000K
= 0,81


Analiza porównawcza

2023