Bristol-Myers Squibb Co. (BMY)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 12 280 000 7 685 000 8 730 000 9 269 000 9 253 000 9 027 000 13 266 000 15 196 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 5 852 000 7 153 000 6 815 000 5 105 000 5 647 000 5 918 000 5 571 000 4 155 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 22 262 000 23 462 000 20 150 000 19 085 000 21 890 000 18 930 000 20 915 000 22 821 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,81 0,63 0,77 0,75 0,68 0,79 0,90 0,85

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($12 280 000K + $5 852 000K) ÷ $22 262 000K
= 0,81


Analiza porównawcza

2023/Q4