Bristol-Myers Squibb Co. (BMY)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 9 253 000 9 027 000 13 266 000 15 196 000 34 442 000 15 663 000 12 970 000 12 930 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 5 647 000 5 918 000 5 571 000 4 155 000 8 874 000 4 072 000 4 863 000 3 428 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 21 890 000 18 930 000 20 915 000 22 821 000 43 736 000 21 460 000 18 991 000 17 330 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,68 0,79 0,90 0,85 0,99 0,92 0,94 0,94

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($9 253 000K + $5 647 000K) ÷ $21 890 000K
= 0,68


Analiza porównawcza

2022/Q4