Bristol-Myers Squibb Co. (BMY)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 9 253 000 17 221 000 16 450 000 15 393 000 8 884 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 5 647 000 4 437 000 3 167 000 1 983 000 1 116 000
Należności w tys. USD 9 886 000 9 369 000 8 501 000 7 685 000 5 965 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 21 890 000 21 868 000 19 080 000 18 304 000 10 654 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,13 1,42 1,47 1,37 1,50

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($9 253 000K + $5 647 000K + $9 886 000K) ÷ $21 890 000K
= 1,13


Analiza porównawcza

2022