Bristol-Myers Squibb Co. (BMY)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 34 442 000 16 450 000 15 393 000 8 884 000 6 812 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 8 874 000 3 167 000 1 983 000 1 116 000 576 000
Należności w tys. USD 18 738 000 8 501 000 7 685 000 5 965 000 6 300 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 43 736 000 19 080 000 18 304 000 10 654 000 9 563 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,42 1,47 1,37 1,50 1,43

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($34 442 000K + $8 874 000K + $18 738 000K) ÷ $43 736 000K
= 1,42


Analiza porównawcza

2021