Bristol-Myers Squibb Co. (BMY)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 8 195 000 9 104 000 7 378 000 2 177 000 5 913 000
Aktywa razem w tys. USD 95 159 000 96 820 000 109 314 000 118 481 000 129 944 000
Operacyjny ROA 8,61% 9,40% 6,75% 1,84% 4,55%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $8 195 000K ÷ $95 159 000K
= 8,61%


Analiza porównawcza

2023