Bristol-Myers Squibb Co. (BMY)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Cykl zapasów dni 90,87 84,22 76,93 64,30 193,98
Cykl należności dni 88,57 78,17 73,72 72,98 107,29
Cykl zobowiązań dni 111,24 109,46 108,29 84,11 110,48
Cykl konwersji gotówki dni 68,19 52,93 42,36 53,17 190,79

2023 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 90,87 + 88,57 – 111,24
= 68,19


Analiza porównawcza

2023