Bristol-Myers Squibb Co. (BMY)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 92 770 000 42 518 000 26 145 000 22 561 000 20 776 000
Aktywa razem w tys. USD 218 628 000 118 481 000 129 944 000 34 986 000 33 551 000
Rotacja aktywów razem 0,42 0,36 0,20 0,64 0,62

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $92 770 000K ÷ $218 628 000K
= 0,42


Analiza porównawcza

2021