Bristol-Myers Squibb Co. (BMY)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 46 159 000 46 385 000 42 518 000 26 145 000 22 561 000
Aktywa razem w tys. USD 96 820 000 109 314 000 118 481 000 129 944 000 34 986 000
Rotacja aktywów razem 0,48 0,42 0,36 0,20 0,64

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $46 159 000K ÷ $96 820 000K
= 0,48


Analiza porównawcza

2022