Abercrombie & Fitch Co. (ANF)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2024/Q3
(28 paź 2023)
2024/Q2
(29 lip 2023)
2024/Q1
(29 kwi 2023)
2023/Q4
(28 sty 2023)
2023/Q3
(29 paź 2022)
2023/Q2
(30 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
2022/Q4
(29 sty 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 649 489 617 339 446 952 517 602 257 332 369 957 468 378 823 139
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 100 085 87 850 107 684 100 289 112 602 104 887 93 179 89 654
Należności w tys. USD 96 762 112 597 106 149 104 506 108 468 79 820 88 807 69 102
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 027 140 936 480 769 461 902 200 935 492 959 268 853 032 1 015 240
Wskaźnik płynności szybkiej 0,82 0,87 0,86 0,80 0,51 0,58 0,76 0,97

2024/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($649 489K + $100 085K + $96 762K) ÷ $1 027 140K
= 0,82


Analiza porównawcza

2024/Q3