Abercrombie & Fitch Co. (ANF)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q3
(29 paź 2022)
2023/Q2
(30 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
2022/Q4
(29 sty 2022)
2022/Q3
(30 paź 2021)
2022/Q2
(31 lip 2021)
2022/Q1
(1 maj 2021)
2021/Q4
(30 sty 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 257 332 369 957 468 378 823 139 865 622 921 504 909 008 1 104 860
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 112 602 104 887 93 179 89 654 111 423 77 392 78 256 68 857
Należności w tys. USD 108 468 79 820 88 807 69 102 83 447 87 151 107 821 83 857
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 935 492 959 268 853 032 1 015 240 1 029 420 887 179 816 995 959 399
Wskaźnik płynności szybkiej 0,51 0,58 0,76 0,97 1,03 1,22 1,34 1,31

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($257 332K + $112 602K + $108 468K) ÷ $935 492K
= 0,51


Analiza porównawcza

2023/Q3