Abercrombie & Fitch Co. (ANF)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 712 770 3 125 380 3 623 070 3 590 110 3 492 690
Property, plant and equipment w tys. USD 508 336 550 587 665 290 694 855 738 182
Rotacja aktywów trwałych 7,30 5,68 5,45 5,17 4,73

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $3 712 770K ÷ $508 336K
= 7,30


Analiza porównawcza

2022