Abercrombie & Fitch Co. (ANF)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 697 750 3 712 770 3 125 380 3 623 070 3 590 110
Property, plant and equipment w tys. USD 551 585 508 336 550 587 665 290 694 855
Rotacja aktywów trwałych 6,70 7,30 5,68 5,45 5,17

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $3 697 750K ÷ $551 585K
= 6,70


Analiza porównawcza

2023