Abercrombie & Fitch Co. (ANF)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 593 210 1 400 770 1 234 180 1 472 160 1 430 190
Zapasy w tys. USD 505 621 525 864 404 053 434 326 437 879
Rotacja zapasów 3,15 2,66 3,05 3,39 3,27

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $1 593 210K ÷ $505 621K
= 3,15


Analiza porównawcza

2023