Abercrombie & Fitch Co. (ANF)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 400 770 1 234 180 1 472 160 1 430 190 1 408 850
Zapasy w tys. USD 525 864 404 053 434 326 437 879 424 393
Rotacja zapasów 2,66 3,05 3,39 3,27 3,32

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $1 400 770K ÷ $525 864K
= 2,66


Analiza porównawcza

2022