Abercrombie & Fitch Co. (ANF)

ROA

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Zysk netto w tys. USD 263 010 -114 021 39 358 74 541 7 094
Aktywa razem w tys. USD 2 939 490 3 314 900 3 549 660 2 385 590 2 325 690
ROA 8,95% -3,44% 1,11% 3,12% 0,31%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $263 010K ÷ $2 939 490K
= 8,95%


Analiza porównawcza

2022