Abercrombie & Fitch Co. (ANF)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 400 770 1 234 180 1 472 160 1 430 190 1 408 850
Zobowiązania handlowe w tys. USD 374 829 289 396 219 919 226 878 168 868
Rotacja zobowiązań 3,74 4,26 6,69 6,30 8,34

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 400 770K ÷ $374 829K
= 3,74


Analiza porównawcza

2022