Abercrombie & Fitch Co. (ANF)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 712 770 3 125 380 3 623 070 3 590 110 3 492 690
Aktywa razem w tys. USD 2 939 490 3 314 900 3 549 660 2 385 590 2 325 690
Rotacja aktywów razem 1,26 0,94 1,02 1,50 1,50

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $3 712 770K ÷ $2 939 490K
= 1,26


Analiza porównawcza

2022