Abercrombie & Fitch Co. (ANF)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 712 770 3 125 380 3 623 070 3 590 110 3 492 690
Working capital w tys. USD 492 520 702 231 449 396 777 033 756 994
Rotacja kapitału pracującego 7,54 4,45 8,06 4,62 4,61

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $3 712 770K ÷ $492 520K
= 7,54


Analiza porównawcza

2022