Abercrombie & Fitch Co. (ANF)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Cykl zapasów dni 115,84 137,02 119,50 107,68 111,75
Cykl należności dni 10,32 6,79 9,79 8,08 7,43
Cykl zobowiązań dni 59,31 97,67 85,59 54,53 57,90
Cykl konwersji gotówki dni 66,84 46,15 43,70 61,24 61,28

2023 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 115,84 + 10,32 – 59,31
= 66,84


Analiza porównawcza

2023