Abercrombie & Fitch Co. (ANF)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Cykl zapasów dni 137,02 119,50 107,68 111,75 109,95
Cykl należności dni 6,79 9,79 8,08 7,43 8,33
Cykl zobowiązań dni 97,67 85,59 54,53 57,90 43,75
Cykl konwersji gotówki dni 46,15 43,70 61,24 61,28 74,53

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 137,02 + 6,79 – 97,67
= 46,15


Analiza porównawcza

2022