Abercrombie & Fitch Co. (ANF)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 345 704 35 778 135 060 133 031 69 503
Aktywa razem w tys. USD 2 939 490 3 314 900 3 549 660 2 385 590 2 325 690
Operacyjny ROA 11,76% 1,08% 3,80% 5,58% 2,99%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $345 704K ÷ $2 939 490K
= 11,76%


Analiza porównawcza

2022