Abercrombie & Fitch Co. (ANF)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 823 139 1 104 860 671 267 723 135 675 558
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 89 654 68 857 78 905 101 824 84 863
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 015 240 959 399 815 354 558 917 507 546
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,90 1,22 0,92 1,48 1,50

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($823 139K + $89 654K) ÷ $1 015 240K
= 0,90


Analiza porównawcza

2022