Autonation Inc. (AN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 336 500 608 100 60 400 72 000 59 500 350 000 569 600 350 500
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 184 100 195 300 120 100 177 700 212 500 178 700 113 900 139 400
Należności w tys. USD 705 400 747 900 730 000 628 100 773 500 883 500 845 200 682 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 780 000 2 804 600 3 059 800 2 427 200 3 040 700 3 609 200 4 165 900 3 710 600
Wskaźnik płynności szybkiej 0,44 0,55 0,30 0,36 0,34 0,39 0,37 0,32

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($336 500K + $184 100K + $705 400K) ÷ $2 780 000K
= 0,44


Analiza porównawcza

2022/Q2