Autonation Inc. (AN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 64 000 63 700 58 300 72 600 442 900 336 500 608 100 60 400
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 186 200 161 300 155 800 152 600 131 400 184 100 195 300 120 100
Należności w tys. USD 877 300 842 300 742 700 858 800 649 400 705 400 747 900 730 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 531 800 4 407 000 3 780 800 3 405 700 2 935 400 2 780 000 2 804 600 3 059 800
Wskaźnik płynności szybkiej 0,25 0,24 0,25 0,32 0,42 0,44 0,55 0,30

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($64 000K + $186 200K + $877 300K) ÷ $4 531 800K
= 0,25


Analiza porównawcza

2023/Q3