Autonation Inc. (AN)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 5 265 300 4 952 600 3 566 400 3 523 000 3 397 300
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 26 985 000 25 844 000 20 390 000 21 335 700 21 412 800
Marża zysku ze sprzedaży brutto 19,51% 19,16% 17,49% 16,51% 15,87%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $5 265 300K ÷ $26 985 000K
= 19,51%


Analiza porównawcza

2022