Autonation Inc. (AN)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 21 817 400 21 719 700 20 891 400 16 823 600 17 812 700
Zapasy w tys. USD 3 033 400 2 048 300 1 847 900 2 598 500 3 305 800
Rotacja zapasów 7,19 10,60 11,31 6,47 5,39

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $21 817 400K ÷ $3 033 400K
= 7,19


Analiza porównawcza

2023