Autonation Inc. (AN)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 2 038 900 1 883 100 945 500 783 900 721 300
Aktywa razem w tys. USD 10 059 700 8 943 600 9 887 200 10 543 300 10 665 100
Operacyjny ROA 20,27% 21,06% 9,56% 7,44% 6,76%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $2 038 900K ÷ $10 059 700K
= 20,27%


Analiza porównawcza

2022