Autonation Inc. (AN)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 1 657 800 2 038 900 1 883 100 945 500 783 900
Aktywa razem w tys. USD 11 980 000 10 059 700 8 943 600 9 887 200 10 543 300
Operacyjny ROA 13,84% 20,27% 21,06% 9,56% 7,44%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $1 657 800K ÷ $11 980 000K
= 13,84%


Analiza porównawcza

2023