Autonation Inc. (AN)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk brutto w tys. USD 1 808 400 550 100 612 600 529 400 636 500
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 25 844 000 20 390 000 21 335 700 21 412 800 21 534 600
Marża zysku brutto 7,00% 2,70% 2,87% 2,47% 2,96%

2021 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 808 400K ÷ $25 844 000K
= 7,00%


Analiza porównawcza

2021