Autonation Inc. (AN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 4 306 900 3 138 000 2 811 700 4 152 700 4 411 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 582 500 3 405 700 3 059 800 4 165 900 5 100 200
Wskaźnik płynności bieżącej 0,77 0,92 0,92 1,00 0,86

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $4 306 900K ÷ $5 582 500K
= 0,77


Analiza porównawcza

2023