Autonation Inc. (AN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 811 700 4 152 700 4 411 100 4 884 000 4 797 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 059 800 4 165 900 5 100 200 5 658 100 5 635 700
Wskaźnik płynności bieżącej 0,92 1,00 0,86 0,86 0,85

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 811 700K ÷ $3 059 800K
= 0,92


Analiza porównawcza

2021