Autonation Inc. (AN)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
EBIT w tys. USD 1 657 800 2 038 900 1 883 100 945 500 783 900
Koszty odsetek netto w tys. USD 326 100 176 300 118 700 157 200 244 600
Wskaźnik pokrycia odsetek 5,08 11,56 15,86 6,01 3,20

2023 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $1 657 800K ÷ $326 100K
= 5,08


Analiza porównawcza

2023