Autonation Inc. (AN)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 20 891 400 16 823 600 17 812 700 18 015 500 18 175 600
Zobowiązania handlowe w tys. USD 395 900 335 200 290 300 306 200 309 800
Rotacja zobowiązań 52,77 50,19 61,36 58,84 58,67

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $20 891 400K ÷ $395 900K
= 52,77


Analiza porównawcza

2021