Autonation Inc. (AN)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 21 319 700 21 464 300 20 891 400 20 429 100 19 754 900 17 840 800 16 823 600 16 678 500
Zobowiązania handlowe w tys. USD 371 400 385 800 395 900 354 200 396 100 413 200 335 200 344 500
Rotacja zobowiązań 57,40 55,64 52,77 57,68 49,87 43,18 50,19 48,41

2022/Q2 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $21 319 700K ÷ $371 400K
= 57,40


Analiza porównawcza

2022/Q2