Autonation Inc. (AN)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 3 586 900 2 846 200 1 792 600 1 578 500 1 926 200
Aktywa razem w tys. USD 10 059 700 8 943 600 9 887 200 10 543 300 10 665 100
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,36 0,32 0,18 0,15 0,18

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $3 586 900K ÷ $10 059 700K
= 0,36


Analiza porównawcza

2022