Autonation Inc. (AN)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 3 377 500 3 586 900 2 846 200 1 792 600 1 578 500
Aktywa razem w tys. USD 11 980 000 10 059 700 8 943 600 9 887 200 10 543 300
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,28 0,36 0,32 0,18 0,15

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $3 377 500K ÷ $11 980 000K
= 0,28


Analiza porównawcza

2023