Autonation Inc. (AN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 442 900 336 500 608 100 60 400 72 000 59 500 350 000 569 600
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 131 400 184 100 195 300 120 100 177 700 212 500 178 700 113 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 935 400 2 780 000 2 804 600 3 059 800 2 427 200 3 040 700 3 609 200 4 165 900
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,20 0,19 0,29 0,06 0,10 0,09 0,15 0,16

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($442 900K + $131 400K) ÷ $2 935 400K
= 0,20


Analiza porównawcza

2022/Q3