Abbott Laboratories (ABT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 8 155 000 9 532 000 10 170 000 9 907 000 9 290 000 8 158 000 10 249 000 9 692 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 307 000 2 152 000 2 663 000 2 796 000 2 568 000 2 401 000 2 346 000 2 134 000
Należności w tys. USD 6 172 000 6 020 000 6 218 000 6 408 000 7 199 000 7 179 000 6 487 000 6 405 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 14 350 000 14 530 000 15 489 000 13 365 000 12 392 000 12 647 000 13 105 000 12 867 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,16 1,22 1,23 1,43 1,54 1,40 1,46 1,42

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($8 155 000K + $2 307 000K + $6 172 000K) ÷ $14 350 000K
= 1,16


Analiza porównawcza

2023/Q2