Abbott Laboratories (ABT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 9 290 000 8 158 000 10 249 000 9 692 000 8 944 000 8 372 000 7 148 000 4 731 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 568 000 2 401 000 2 346 000 2 134 000 2 131 000 1 962 000 1 867 000 1 858 000
Należności w tys. USD 7 199 000 7 179 000 6 487 000 6 405 000 6 113 000 6 096 000 6 414 000 5 649 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 12 392 000 12 647 000 13 105 000 12 867 000 12 614 000 12 462 000 11 907 000 10 257 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,54 1,40 1,46 1,42 1,36 1,32 1,30 1,19

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($9 290 000K + $2 568 000K + $7 199 000K) ÷ $12 392 000K
= 1,54


Analiza porównawcza

2022/Q2