Abbott Laboratories (ABT)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 14 522 000 17 296 000 18 527 000 16 661 000 19 359 000
Aktywa razem w tys. USD 74 438 000 75 196 000 72 548 000 67 887 000 67 173 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,20 0,23 0,26 0,25 0,29

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $14 522 000K ÷ $74 438 000K
= 0,20


Analiza porównawcza

2022