Abbott Laboratories (ABT)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 13 599 000 14 522 000 17 296 000 18 527 000 16 661 000
Aktywa razem w tys. USD 73 214 000 74 438 000 75 196 000 72 548 000 67 887 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,19 0,20 0,23 0,26 0,25

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $13 599 000K ÷ $73 214 000K
= 0,19


Analiza porównawcza

2023