Abbott Laboratories (ABT)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 14 522 000 17 296 000 18 527 000 16 661 000 19 359 000
Kapitał własny w tys. USD 36 686 000 35 802 000 32 784 000 31 088 000 30 524 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,28 0,33 0,36 0,35 0,39

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $14 522 000K ÷ ($14 522 000K + $36 686 000K)
= 0,28


Analiza porównawcza

2022