Abbott Laboratories (ABT)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 18 537 000 15 003 000 13 231 000 12 706 000 12 337 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 4 408 000 3 946 000 3 252 000 2 975 000 2 402 000
Rotacja zobowiązań 4,21 3,80 4,07 4,27 5,14

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $18 537 000K ÷ $4 408 000K
= 4,21


Analiza porównawcza

2021