Abbott Laboratories (ABT)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 17 975 000 19 142 000 18 537 000 15 003 000 13 231 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 4 295 000 4 607 000 4 408 000 3 946 000 3 252 000
Rotacja zobowiązań 4,19 4,15 4,21 3,80 4,07

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $17 975 000K ÷ $4 295 000K
= 4,19


Analiza porównawcza

2023