Abbott Laboratories (ABT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 10 170 000 10 249 000 7 148 000 4 140 000 4 086 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 663 000 2 346 000 1 867 000 1 786 000 1 559 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 15 489 000 13 105 000 11 907 000 10 863 000 9 012 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,83 0,96 0,76 0,55 0,63

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($10 170 000K + $2 663 000K) ÷ $15 489 000K
= 0,83


Analiza porównawcza

2022