Abbott Laboratories (ABT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 7 279 000 10 170 000 10 249 000 7 148 000 4 140 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 256 000 2 663 000 2 346 000 1 867 000 1 786 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 13 841 000 15 489 000 13 105 000 11 907 000 10 863 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,69 0,83 0,96 0,76 0,55

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($7 279 000K + $2 256 000K) ÷ $13 841 000K
= 0,69


Analiza porównawcza

2023