Abbott Laboratories (ABT)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
EBIT w tys. USD 8 425 000 5 357 000 4 532 000 3 650 000 1 726 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 17 296 000 18 527 000 16 661 000 19 359 000 27 210 000
Kapitał własny w tys. USD 35 802 000 32 784 000 31 088 000 30 524 000 30 897 000
Zwrot z kapitału całkowitego 15,87% 10,44% 9,49% 7,32% 2,97%

2021 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $8 425 000K ÷ ($17 296 000K + $35 802 000K)
= 15,87%


Analiza porównawcza

2021