Abbott Laboratories (ABT)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 43 653 000 43 075 000 34 608 000 31 904 000 30 578 000
Property, plant and equipment w tys. USD 9 162 000 8 959 000 9 029 000 8 038 000 7 563 000
Rotacja aktywów trwałych 4,76 4,81 3,83 3,97 4,04

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $43 653 000K ÷ $9 162 000K
= 4,76


Analiza porównawcza

2022