Abbott Laboratories (ABT)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 40 109 000 43 653 000 43 075 000 34 608 000 31 904 000
Property, plant and equipment w tys. USD 10 154 000 9 162 000 8 959 000 9 029 000 8 038 000
Rotacja aktywów trwałych 3,95 4,76 4,81 3,83 3,97

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $40 109 000K ÷ $10 154 000K
= 3,95


Analiza porównawcza

2023