Abbott Laboratories (ABT)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 5 723 000 6 933 000 7 071 000 4 495 000 3 687 000 2 368 000 477 000
Amortyzacja 3 243 000 3 267 000 3 538 000 3 327 000 3 014 000 3 278 000 3 021 000
Zmiana stanu należności 347 000 -6 756 000 73 000 989 000 243 000 -67 000 2 001 000
Zmiana stanu zapasów 397 000 -4 141 000 145 000 696 000 520 000 195 000 1 167 000
Zmiana stanu gotówki -2 891 000 -10 328 000 3 101 000 3 008 000 54 000 -5 524 000 -9 165 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 7 261 000 9 581 000 10 533 000 7 901 000 6 136 000 6 300 000 5 570 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -2 202 000 -1 777 000 -1 885 000 -2 177 000 -1 638 000 -1 394 000 -1 135 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3 133 000 -1 740 000 -2 008 000 -2 215 000 -1 815 000 -1 356 000 -9 618 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -7 091 000 -7 636 000 -5 494 000 -2 779 000 -4 289 000 -10 391 000 -5 281 000