Abbott Laboratories (ABT)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 25 224 000 24 239 000 20 441 000 15 667 000 14 632 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 15 489 000 13 105 000 11 907 000 10 863 000 9 012 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,63 1,85 1,72 1,44 1,62

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $25 224 000K ÷ $15 489 000K
= 1,63


Analiza porównawcza

2022