Abbott Laboratories (ABT)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 24 239 000 20 441 000 15 667 000 14 632 000 20 147 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 13 105 000 11 907 000 10 863 000 9 012 000 8 912 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,85 1,72 1,44 1,62 2,26

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $24 239 000K ÷ $13 105 000K
= 1,85


Analiza porównawcza

2021