Abbott Laboratories (ABT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 10 170 000 9 907 000 9 290 000 8 158 000 10 249 000 9 692 000 8 944 000 8 372 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 663 000 2 796 000 2 568 000 2 401 000 2 346 000 2 134 000 2 131 000 1 962 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 15 489 000 13 365 000 12 392 000 12 647 000 13 105 000 12 867 000 12 614 000 12 462 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,83 0,95 0,96 0,83 0,96 0,92 0,88 0,83

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($10 170 000K + $2 663 000K) ÷ $15 489 000K
= 0,83


Analiza porównawcza

2022/Q4