Texas Instruments Inc. (TXN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 8 575 000 8 948 000 9 552 000 9 545 000 9 067 000 9 090 000 8 387 000 9 825 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 761 000 265 000 277 000 313 000 302 000 238 000 267 000 330 000
Należności w tys. USD 1 787 000 1 976 000 1 956 000 1 877 000 1 895 000 2 040 000 2 190 000 1 795 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 320 000 2 652 000 2 711 000 2 904 000 2 985 000 2 798 000 2 560 000 2 528 000
Wskaźnik płynności szybkiej 3,35 4,22 4,35 4,04 3,77 4,06 4,24 4,73

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($8 575 000K + $761 000K + $1 787 000K) ÷ $3 320 000K
= 3,35


Analiza porównawcza

2023/Q4