Texas Instruments Inc. (TXN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 14 021 000 27 370 000 10 239 000 8 761 000 8 097 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 985 000 5 138 000 2 390 000 2 123 000 2 474 000
Wskaźnik płynności bieżącej 4,70 5,33 4,28 4,13 3,27

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $14 021 000K ÷ $2 985 000K
= 4,70


Analiza porównawcza

2022