Texas Instruments Inc. (TXN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 8 575 000 9 067 000 9 739 000 6 568 000 5 387 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 761 000 302 000 335 000 302 000 299 000
Należności w tys. USD 1 787 000 1 895 000 1 701 000 1 414 000 1 074 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 320 000 2 985 000 2 569 000 2 390 000 2 123 000
Wskaźnik płynności szybkiej 3,35 3,77 4,58 3,47 3,18

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($8 575 000K + $761 000K + $1 787 000K) ÷ $3 320 000K
= 3,35


Analiza porównawcza

2023