Texas Instruments Inc. (TXN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 9 067 000 19 478 000 6 568 000 5 387 000 4 233 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 302 000 670 000 302 000 299 000 440 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 985 000 5 138 000 2 390 000 2 123 000 2 474 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 3,14 3,92 2,87 2,68 1,89

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($9 067 000K + $302 000K) ÷ $2 985 000K
= 3,14


Analiza porównawcza

2022