Texas Instruments Inc. (TXN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 8 575 000 9 067 000 9 739 000 6 568 000 5 387 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 761 000 302 000 335 000 302 000 299 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 320 000 2 985 000 2 569 000 2 390 000 2 123 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 2,81 3,14 3,92 2,87 2,68

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($8 575 000K + $761 000K) ÷ $3 320 000K
= 2,81


Analiza porównawcza

2023