Texas Instruments Inc. (TXN)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 20 028 000 18 344 000 14 461 000 14 383 000 15 784 000 14 961 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 6 257 000 5 968 000 5 192 000 5 219 000 5 507 000 5 347 000
Zysk ze sprzedaży brutto 13 771 000 12 376 000 9 269 000 9 164 000 10 277 000 9 614 000
Koszty badań i rozwoju 1 670 000 1 554 000 1 530 000 1 544 000 1 559 000 1 508 000
Koszty ogólnego zarządu 1 704 000 1 666 000 1 623 000 1 645 000 1 684 000 1 694 000
Zysk operacyjny 10 397 000 9 156 000 6 116 000 5 975 000 7 034 000 6 412 000
Koszty odsetek netto 214 000 184 000 190 000 170 000 125 000 78 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 10 032 000 8 919 000 6 017 000 5 728 000 6 686 000 6 080 000
Podatek dochodowy 1 283 000 1 150 000 422 000 711 000 1 106 000 2 398 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 8 710 000 7 736 000 5 568 000 4 985 000 5 538 000 3 648 000