Texas Instruments Inc. (TXN)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Cykl zapasów dni 224,56 160,83 116,81 137,44 139,94
Cykl należności dni 37,23 34,54 33,85 35,69 27,26
Cykl zobowiązań dni 45,04 49,64 39,94 29,17 27,14
Cykl konwersji gotówki dni 216,76 145,72 110,72 143,95 140,06

2023 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 224,56 + 37,23 – 45,04
= 216,76


Analiza porównawcza

2023