Texas Instruments Inc. (TXN)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 36 688 000 14 461 000 14 383 000 15 784 000 14 961 000
Aktywa razem w tys. USD 49 352 000 19 351 000 18 018 000 17 137 000 17 642 000
Rotacja aktywów razem 0,74 0,75 0,80 0,92 0,85

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $36 688 000K ÷ $49 352 000K
= 0,74


Analiza porównawcza

2021