Texas Instruments Inc. (TXN)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 17 519 000 20 028 000 18 344 000 14 461 000 14 383 000
Aktywa razem w tys. USD 32 348 000 27 207 000 24 676 000 19 351 000 18 018 000
Rotacja aktywów razem 0,54 0,74 0,74 0,75 0,80

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $17 519 000K ÷ $32 348 000K
= 0,54


Analiza porównawcza

2023