Texas Instruments Inc. (TXN)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 10 624 000 8 235 000 7 241 000 6 248 000 5 303 000
Aktywa razem w tys. USD 32 348 000 27 207 000 24 676 000 19 351 000 18 018 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,33 0,30 0,29 0,32 0,29

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $10 624 000K ÷ $32 348 000K
= 0,33


Analiza porównawcza

2023